Aktualności dotyczące COVID-19


Pliki i informacje niezbędne dla studentów powracających na Uczelnię

Szczepienie COVID-19

Tydzien szczepien proponowany harmonogram

Studenci (także kierunku kosmetologia), którzy nie dokonali zapisu na szczepienia przeciwko COVID 19, mogą zapisać się na dodatkowy termin szczepień.

Osoby chętne proszone są o przesłanie swojego imienia, nazwiska,numeru pesel i numeru telefonu na adres mailowy: sekretariat@wsf.wroc.pl
Studenci zagraniczni, jeżeli nie posiadają numeru pesel, proszeni są o podanie numeru paszportu.

Termin na przesłanie zgłoszeń mija w środę (21.04.2021r) o godzinie 12:00.


Link do ankiety: http://medinet.pl/wp-content/uploads/2020/12/Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.pdf


Zarządzenie nr 8/IX/2020 z dnia 24.09.2020 r. - REGULACJE DOTYCZĄCE STUDENTÓW POWRACAJĄCYCH NA ZAJĘCIA


Zarządzenie Rektora WSF nr 1/VI/2020 z dnia 10.06.202 0 r.


Zarządzenie Rektora WSF nr 7/V/2020

Załączniki

(między innymi pliki do wydrukowania i wypełnienia):

 1. Klauzula informacyjna z związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Wyższej Szkole Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu (RODO)
 2. Ankieta wstępnej kwalifikacji
 3. Ankieta aktualizacyjna
 4. Wytyczne dla studentów uczęszczających na zajęcia kliniczne, pracownie zawodowe i praktyki zawodowe w bezpośrednim kontakcie z na terenie WSF w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce podczas realizacji zajęć w bezpośrednim, kontakcie.
 5. Wytyczne dla nauczycieli akademickich, pracowników administracji i obsługi oraz biblioteki, a także innych osób obsługujących lub świadczących usługi na terenie WSF w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce podczas realizacji zajęć w bezpośrednim, kontakcie
 6. Procedura postępowania w pracowniach zajęć zawodowych/ salach ćwiczeniowych
 7. Procedura postępowania – praktyki zawodowe
 8. Procedura postępowania pracowników administracji
 9. Procedura postępowania otwarcia biblioteki i jej funkcjonowania;
 10. Procedura postępowania w bibliotece
 11. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 obowiązująca na terenie WSF
 12. Procedura postępowania pracowników ochrony i pracowników obsługi uczelni

UWAGA!!!

Załączniki 1., 2. i 3. należy wydrukować i przynieść na każde pierwsze zajęcia.