Wzory podańWzory podań (ogólne)

  • Podanie do Rektora (pobierz)
  • Podanie do prorektora ds. kształcenia (pobierz)
  • Podanie do prorektora ds. studenckich (pobierz)

Wzory oświadczeń do pracy licencjackiej/magisterskiej