Kwestura ds. studenckich


AKTUALNOŚCI


Pracownicy:
Kwestor, mgr Dariusz Gaca
ul. T. Kościuszki 4, 50-038 Wrocław
1p. pokój 121, email: kwestor@wsf.wroc.pl
Dziekanat 1p.
tel. 71 342 50 02 (wew: 2)
email: dziekanat@wsf.wroc.pl

Czym zajmuje się kwestura ds. studenckich?

  • Rozliczaniem zobowiązań studentów z tytułu opłat za naukę
  • Zwrotami nadpłaconego czesnego - wniosek o zwrot czesnego - >> pobierz pdf <<, Wersja edytowalna
  • Ubezpieczeniami zdrowotnymi studentów, którzy ukończyli 26 rok życia
  • Wystawianiem faktur VAT dla studentów

UWAGA!
Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić w dziekanacie osobiście lub listownie/mailowo.

Wszelkie płatności należy uiszczać na rachunek uczelni:
Bank Santander Polska S.A. O/Wrocław, 41 1090 1522 0000 0000 5215 8161

UWAGA!

  • Dokonując płatności, proszę zawsze w tytule przelewu podawać imię i nazwisko studenta oraz numer indeksu (tożsamy z numerem umowy i legitymacji studenckiej).
  • Nie należy łączyć płatności za indeks, legitymację studencką, dyplom oraz wpis warunkowy z płatnościami za czesne.